Zarządzanie sprzedażą. Baza danych kontrahentów.

Zarządzanie sprzedażą. Baza danych kontrahentów.