widget iP24 – moduł kadry

Moduł iP24/Kadry pozwala na elektroniczną obsługę wniosków urlopowych, delegacji pracowniczych i nieobecności. Wszelkie zarejestrowane nieobecności pracownikówsą automatycznie rejestrowane w kalendarzu firmowym dostępnym dla użytkowników aplikacji. Karty pracowników, oprócz danych dotyczących pracownika, zawierają również informacje na temat przydzielonych i użytkowanych przez niego zasobów.

czytaj więcej