widget iP24 – moduł dokumenty

Moduł iP24/Dokumenty stanowi bazę dla automatyzacji procesów realizowanej przy wykorzystaniu dostępnych w module funkcjonalności. Implementacja procesu poprzedzona jest analizą i przygotowaniem formalnego opisu będącego podstawą do stworzenia odpowiedzialnych za realizację procesu komponentów aplikacji.

czytaj więcej