na główną – widget urząd 2020 – tekst1

Urząd2020 to system do elektronicznego zarządzania dokumentacją, który powstał specjalnie z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego: urzędach gmin, związkach międzyregionalnych, organach powiatu i organach samorządu województwa. Urzędy jest zgodny z obowiązującą instrukcją kancelaryjną oraz innymi, obowiązującymi przepisami.

Dzięki Urząd2020 każde pismo, które trafia do urzędu jest skanowane, odpowiednio rejestrowane i wprowadzone w elektroniczny obieg. Następnie jest rozpatrywane przez poszczególne wydziały urzędu bez potrzeby drukowania. Oszczędza to czas i pieniądze, bo nie trzeba już gromadzić kopii dokumentacji spraw w wielu podręcznych segregatorach, a czas od złożenia pisma do jego rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi znacznie się skraca.

Urząd2020 funkcjonuje pod przeglądarką internetową, w sposób odwzorowujący ścieżki obiegu dokumentu w urzędzie, dzięki czemu umożliwia zastąpienie systemu tradycyjnego (w formie papierowej) systemem elektronicznym.

Urząd2020 jest dostępny także na urządzeniach mobilnych. Dzięki szyfrowanemu połączeniu i protokołowi https dane są dobrze zabezpieczone przed dostaniem się w niepowołane ręce.

Więcej