QlikView

qlik-qlikview_vertical-typemark-e1452159052546 QlikView to pierwsze rozwiązanie analityki biznesowej typu in-memory pozwalające pozytywnie wpływać na wydajność procesów analitycznych poprzez błyskawiczne obliczanie agregacje wtedy, kiedy jest to potrzebne QlikView daje pełen dostęp do mechanizmu asocjacyjnego indeksującego dane nowej generacji QIX, umożliwiającego użytkownikom eksplorowanie relacji między wieloma źródłami danych, które w tradycyjnym, hierarchicznym modelu danych byłyby niemożliwe do dostrzeżenia. Silnik QIX stosuje kolumnowe przechowywanie danych, zapewnia wydajną kompresję i indeksowanie danych, co przekłada się na większą elastyczność pracy, bez konieczności poruszania się predefiniowanymi ścieżkami. Przeprowadza kompresję danych nawet do 90%, dzięki czemu wykorzystanie procesora jest bardziej optymalne.

QlikView pozwala na wykorzystywanie swoich funkcji do tworzenia wszelkiego rodzaju raportów, analiz czy prognozowania. Nasz klient może więc analizować dane takie jak: GA, AR, AP, analizy sprzedażowe, szacunkowe, inwentaryzacyjne etc. Platforma QlikView jest uniwersalna – dzięki interakcji użytkowników może być wykorzystywana nie tylko przez otoczenie biznesowe ale także przez dziedziny takie jak nauka, sztuka czy inżynieria.

11-large-ashx

Wdrożenie tego rozwiązanie w firmie klienta nie zabiera dużo czasu. Najczęściej jest on liczony w tygodniach natomiast prototyp aplikacji często dostępny jest już po kilku dniach.

QlikView daje naszym klientom wiele korzyści biznesowych, w szczególności prostotę korzystania, rozwoju i utrzymania. Użytkownikom końcowym wystarczy piętnastominutowy instruktaż, natomiast sama instalacja trwa kilka minut – po niej QlikView jest już dostępny przez przeglądarkę www.

7-large-ashx

Głównymi zaletami QlikView są:

 • łatwość w łączeniu danych z różnych źródeł;
 • ładowanie niezagregowanych danych do pamięci RAM
 • wykonywanie obliczeń „w locie”
 • elastyczność, szybkość i moc analityczna dla OLAP
 • Możliwe obszary zastosowania QlikView:

Obszar kontrolingu:

 • prezentacja zagregowanej informacji zarządczej w zakresie podstawowych wskaźników zarządczych, takich jak: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, wartość nakładów inwestycyjnych.

Obszar kadrowo-płacowy:

 • weryfikacja i sprawdzenie informacji o pracownikach danego właściciela obiektu kontrolingowego;
 • zarządzanie ludźmi na poziomie Kierowników zespołów z uwzględnieniem kosztów pracy, rodzaju, okresów umów;
 • szczegółowa pomoc przy analizie kosztów ogółem.

Obszar handlowy:

 • analiza przychodów ze sprzedaży
 • badanie rentowności
 • ukierunkowanie na nowe cele sprzedażowe (na podstawie np. analizy rentowności)
 • dbanie o top-klientów – wykaz najlepszych klientów.
skontatkuj się z nami