MWB-Urząd2020 czyli monitorowanie Wykonania Budżetu

finanse

Aplikacja MWB-Urząd2020 czyli Monitorowanie Wykonania Budżetu służy do monitorowania budżetu. Umożliwia ona wprowadzenie planu budżetu, składającego się z rozdziałów, paragrafów, zadań i zadań grupujących. Plan budżetu może być prowadzony dla jednego lub więcej wydziałów. Dzięki możliwości nadawania uprawnień, dostęp do poszczególnych pozycji budżetu mogą mieć wybrane jednostki czy osoby. Aplikacja umożliwia również monitorowanie realizacji poszczególnych pozycji budżetu, a dzięki ewidencjonowaniu przychodzących faktur, rachunków i umów dostarcza informacji o obciążeniu i zaangażowaniu środków. Wszystkie dane prezentowane są w postaci kilkudziesięciu zestawień, które umożliwiają wyszukanie dokumentów jak i agregowanie danych np. w ramach jednostek czy paragrafów.