Moduły

Moduł iPartner24/Dokumenty stanowi bazę dla automatyzacji procesów realizowanej przy wykorzystaniu dostępnych w module funkcjonalności. Implementacja procesu poprzedzona jest analizą i przygotowaniem formalnego opisu będącego podstawą do stworzenia odpowiedzialnych za realizację procesu komponentów aplikacji.

 

Moduł iPartner24/Finanse pozwala na wdrożenie automatyzacji obiegu faktur kosztowych. Dostępna w module funkcjonalność przyjmowania faktur umożliwia wprowadzanie faktur przy pomocy skanera przemysłowego.

 

Moduł iPartner24/Kadry pozwala na elektroniczną obsługę wniosków urlopowych, delegacji pracowniczych i nieobecności. Wszelkie zarejestrowane nieobecności pracownikówsą automatycznie rejestrowane w kalendarzu firmowym dostępnym dla użytkowników aplikacji. Karty pracowników, oprócz danych dotyczących pracownika, zawierają również informacje na temat przydzielonych i użytkowanych przez niego zasobów.