na główną – widget o bezpieczeństwie – dla IT

Dla IT

Wsparcie przy wyszukiwaniu potencjalnych źródeł problemów;

Monitorowanie na bieżąco zdefiniowanych przez użytkownika parametrów systemu;

Ostrzeganie przed zagrożeniami dla prawidłowej pracy;

Monitorowanie pracy serwerów (niezależnie od systemu operacyjnego)