Cztery usługi

chmura

Systemy do podnoszenia efektywności działania firmy udostępniane w chmurze obliczeniowej. Aplikacja iP24 oraz usługa iPartner24.

raport

Rozwiązania do tworzenia systemów raportowych na platformie QlikView oraz Qlik Sense.

urzedy

System zaprojektowany specjalnie na potrzeby administracji publicznej, zgodny z obowiązującymi normami prawnymi. Urząd2020.

parasol

Monitorowanie i przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych.